TEKNİK BİLGİ

Malzeme bilgisi hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Yeni fırçanın önce astar uygulamasında kullanılması uçlarının bu şekilde alıştırılması tavsiye edilir.

Fırça, boyaya kıllarının yarısına gelecek seviyede daldırılmalıdır. Sürülmeden önce kutunun kenarına sıyrılarak boyanın fazlası akıtılmalıdır.

Boyama sırasında mola verilecek ise, fırça boyanın içine daldırılmış olarak bırakılmamalı, kutunun üstüne yatırılmalıdır.

Boya işi bittikten sonra, fırça mutlaka temizlenmelidir. Sentetik boya ( halk dilinde yağlı boya) kullanıldıysa sentetik tiner veya serebentin ile; plastik boya kullanıldıysa su ile temizlenmelidir.

Plastik boya yapıp daha sonra su ile temizlediğimiz fırçayı asarak kurutmak ve yeniden kullanılacağı zaman bir süre su içinde tutmak yararlı olur.
Sentetik boya yaptıktan sonra tiner veya terebentin ile temizlediğimiz fırçayı, yine tiner-bezin karışımı içinde saklamak, fırçanın en iyi şekilde korunması için uygundur. Bu şekilde saklanacak fırça tekrar kullanılacağı zaman iyice kurutulmalıdır.

Boyayı karıştırmak için veya boyanacak yerin tozunu gidermek için boya fırçanızı kullanmayın. Bu işi daha ucuz bir fırça ya da bezle yapın.

Fırçalar ile ilgili bu genel bilgileri verdikten sonra hangi boy fırçanın nerede kullanılacağını belirtmekte fayda var. Fırçalarda ölçü, inç hesabına göredir. 1/2, 1 ve 1 1/2, inç fırçalar kapı ve pencere doğramasında, 2, 3 inçlik fırçalar, geniş yüzeylerin boyanmasında, 4, 5 inçlik fırçalar duvarların boyanmasında kullanılır.

Rulo

Tavan ve benzeri geniş satıhlarda rulo kullanılabilir. Rulo kullanımı işin süratini arttırabilir. Ancak rulo boyaya daldırıldıktan sonra boya fazlasının uygun rulo tablalarında alınmaması halinde, uygulanması zor bir alet haline gelebilir. Özellikle damlama ve sıçrama sorun yaratabilir.

Çeşitli rulo tipleri vardır:

Plastik boyalar sünger rulo ile, sentetik boyalar moher rulo ile uygulanır. Ayrıca her iki amaca da hitap eden koyun yünü rulolar bulmak mümkündür. Rulolar da fırçalar gibi iş bittikten sonra iyice temizlenip kurutularak kullanım için saklanabilir.

Spatula

Eski boyaların kazınmasında ve yüzeye macun çekilmesinde kullanılır.

Zımpara Kağıdı

Zımpara kağıtları demir ve tahta üzerinde kullanılmak üzere iki çeşittir. 0, 1, 2, 3 ve 4 numara olarak değişik kalınlık ölçülerinde yapılırlar. (0) en incesi, (4) en kalınıdır. 3 ve 4 numara yüzey hazırlamada, 2 numara macun zımparasında, 1 numara astar tatbikatında ve 0 numara boya zımparasında kullanılır. Boyayı ve boya yaparken kullanılacak aletleri kısaca tanıdıktan sonra, şimdi de boya yaparken dikkat edilmesi gereken bazı genel noktalara değinelim.

Boyama nasıl yapılır?

* Boyayı kullanırken, kutu üzerindeki talimatlara mutlaka uyunuz. - Kutunun üzerinde yazılı açıklamaları inceleyip uygulamayı ona göre yapınız.

* Boyama işine, yukarıdan başlayarak, aşağıya doğru devam ediniz.

* Yağmurlu havalarda dış yüzeylerde boyama yapmayınız.

* Kirli ve yağlı yüzeyleri boyamadan önce mutlaka temizleyiniz.

* Parlak yüzeyleri zımparaladıktan sonra boyayınız.

* Kalın tek kat boya tatbik etmek yerine, ince iki kat uygulamayı yeğleyiniz.

Yeni ahşap yüzeylerin boyanması nasıl yapılır?

Boyama işlemi belirli bir sistem dahilinde uygulanır. En mükemmel sonuca bu şekilde ulaşılır. Boyama işleminde şu aşamalar izlenir:

1- Yüzey hazırlığı ve temizliği
2- Birinci kat astar
3- Macun ve ikinci kat astar
4- Son kat boya

Şimdi yüzey hazırlama işleminden başlayarak bu kademeleri kısaca anlatalım.

Yüzey Hazırlama

Boya sisteminin yüzeye yapışmasını artırmak için temizliğin çok iyi yapılması gereklidir. Yüzeydeki budak ve reçineli kısımları mümkünse yakınız ve selülozik tiner ile iyice siliniz.
Yüzeydeki toz, yağ ve kirleri temizleyiniz.
Tam düzgün bir yüzey için zımpara yapınız. Zımparayı ağacın suyu yönünde yapmak yararlıdır.
Astar tatbikatından önce, ahşabın lifleri arasına girerek ahşabın direncini ve astarın yapışmasını artıran, küf ve mantarın olumsuz etkilerini azaltan koruyucu özellikte bir doyurucu ve koruyucu malzeme kullanmak, sonucun mükemmelliğini garanti eder. Bu iş için genellikle bezir kullanımı yaygındır. Bu ise önemli bir hatadır. Zira bezir özellikle bakteri oluşmasını sağlayacak ortamı yaratır ve hızlandırır. Bu yüzden kesinlikle bezir kullanmayınız.
Ham tahta koruyucu veya dekoratif tahta koruyucu bu iş için ideal malzemelerdir.

Birinci Kat Astarlama

Yüzey hazırlığı bitirilmiş ve ham tahta koruyucu veya dekoratif tahta koruyucu ile doyurulmuş yüzey, birinci kat astar uygulamasına hazır demektir.
Astarın amacı, boyaya daha düzgün bir yüzey hazırlamak, sistemin kalınlığını artırarak koruyuculuğunun uzun sürmesini sağlamaktır.
Ahşap üzerine uygulanabilecek çeşitli astarlar vardır.
Birinci kat astardan sonra sıra macun ve ikinci kat astarlama işlemine gelir.

Macun ve ikinci kat astar

Astar uygulandıktan sonra giderilemeyen yüzey arızaları, ahşap çatlakları macun ile doldurulur. Macun daha önce bahsettiğimiz spatula yardımı ile çekilir.
Macun muhakkak astardan sonra uygulanmalıdır. Aksi halde ham ahşap, macun içindeki reçineyi emerek yapısının bozulmasına yol açabilir. Bu yüzden macun erken dökülür ve zeminde farklı parlaklıklar oluşabilir. Tekrarlarsak, birinci astardan sonra yüzey hala bozuk ise, macun çekilerek düzgünlük sağlanır, macun kuruduktan sonra zımpara yapılır, zımparalanmış macun üzerine ikinci kat astar yapılır.

Boyama

Şu ana kadar, boyama öncesi işlemlerden söz edildi. Yani, birinci kat astar, macun ve ikinci kat astar işlemleri tamamlandıktan sonra, tercih edilen sisteme uygun son kat boya tatbikatı ile ahşap yüzeylere uygulanan boya sistemi ve kademeleri tamamlanır.
Uygulanacak boya sentetik bir boyadır.
(Halk arasında yağlı boya olarak adlandırılır.)
Dış yüzeylerde yapılacak uygulamalarda, yarı mat veya mat olanlara göre dayanıklılıkları daha fazla olduğundan özellikle sentetik veya parlak sentetik boyalar tercih edilmelidir.

Ahşap nasıl verniklenir?

Vernik bünyesinde renk verici boyar madde bulunmayan, şeffaf olması nedeniyle ahşabın doğal görünümünü kapatmayan, dekoratif bir görüntü veren, yağmur, güneş, mantar, küf, atmosfer şartları, darbe, aşınma gibi etkilere karşı ahşabı koruyan bir malzemedir. Yüzey hazırlama işlemi daha önce belirttiğimizden farklı değildir. Macun gerekiyorsa, ince ahşap talaşı vernikle karıştırılarak macun kıvamına getirilir ve düzeltilmesi gereken yüzeye uygulanır. Vernik altına doğal olarak renkli malzeme kullanmak mümkün değildir. Vernik tatbikatından önce ahşap, çeşitli şeffaf renklerde renklendirilmek istenirse, çeşitli renkleri olan dekoratif tahta koruyucu ile ilk doyurma ve renklendirme işlemi yapılır.

Eğer ahşapta yarı parlak, ipeksi bir görünüm isteniyorsa vernikli tahta koruyucu bu iş için ideal malzemedir. Vernikli tahta koruyucu ahşabın dokusunu gizlemeden ipeksi görünüm verir ve ahşabın direncini artırır. Eğer daha parlak bir görüntü istenirse, ahşabın dekoratif tahta koruyucu ile doyurularak üzerine yat verniğinin 2 veya 3 kat uygulanması bu ihtiyaca cevap verecektir. Yat verniğinin 2-3 kat uygulanması sırasında her kattan önce bir alttaki katı zımparalamak bir sonraki katın yapışmasını mükemmelleştirecektir.

İç ve dış duvar boyaması nasıl yapılır?

Yüzey hazırlama

Yeni inşaatlarda, beton, sıva ve çimento bağlayıcılı yüzeyler, üzerlerine sürülen boyayı farklı emerler. Böylece hem boya çok sarf olur, hem de sonuçta dalgalı bir görüntü ortaya çıkar. Halk arasında bunu önlemek için kireç bulamacı kullanılır. Bu çok yanlıştır. Kireç bulamacı duvara yapışmaz, doyurucu değildir. Dökülür ve boyanın nüfuzunu önler. Çimentonun bazik etkisini azaltıcı hiç bir etkisi yoktur. Bu iş için astar boya mükemmel bir malzemedir. İyi bir yapışma sağlar ve bazik ortama dayanıklıdır. Astar boya, ilk defa uygulanacak yüzeylerde, doyurucu özelliğiyle boyada büyük tasarruf sağlar.

Birinci astar

İç duvarda plastik boya kullanılacaksa, birinci astar görevini astar boya görür. Sentetik boya kullanılacaksa sentetik astar kullanılır.

Macunlama ve ikinci kat astar

Duvar macunlama, cam gibi düz bir duvar yüzeyi elde etmek içindir. Zira normalde her duvar, kum zerreciklerini gösterir. Eğer duvara plastik boya sürülecekse plastik macun, geniş ağızlı spatula ile uygulanır.

Eğer duvara plastik boya değil de sentetik boya uygulanacaksa, iyice kuruduktan sonra zımparalanıp, üzerine sentetik astar sürmek gereklidir.

Dış yüzeylerde çatlak, oyuk varsa, bunların dış cephe duvar macunu ile tamiri gerekmektedir.

Eski boyalı yüzeyler tekrar boyanırken nelere dikkat edilmeli?

* Ahşap yüzeyler ister boyalı, ister vernikli olsun, eski kabarmış boya ve vernikler mutlaka kazınmalı ve temizlenmelidir. Eğer eski yüzeydeki boya ve vernik, çok sağlam ve düzgün ise çok ince bir zımpara çekmek, boyama öncesi hazırlık için yeterli olabilir.

* Eski boyayı veya verniği tamamen sökmek istiyor, ancak bir türlü kazıyamıyorsak iki yöntem uygulanabilir.

* Birincisi, eski boyayı yakmaktır. Ancak bu yöntem tehlikelidir. Buna karşılık, boya sökücü kullanılarak eski boyanın kendiliğinden kaldırılması gayet kolay ve mümkündür.

Eski boyalı duvarların yeniden boyanması?

* Eski boyalı bir duvar yeniden boyanacaksa, dikkat edilecek hususlar kısaca şöyledir:

* Kabarmış eski boyalar tamamen kazınmalıdır.

* Duvar yağlı, tozlu, isli ve küflü ise, sabunlu su ile temizlenmeli, daha sonra duru su ile silinmelidir.

* Duvarlarda çatlak, delik, oyuk varsa alçı veya tercihen duvar macunu ile doldurulmalıdır.

* Boyama öncesi yüzeye ve kullanılacak boyaya uygun astar ile doyurulmalıdır. Bu işlemlerden sonra boya uygulamasına geçilebilir.

Artan duvar boyalarının bir sonraki yıl kullanılması için ne yapılmalı?

• Sentetik astar, vernik ve boyaların üzerine sentetik tiner,

• Su ile inceltilen plastik ve akrilik boyaların üzerine su, 1 cm. kadar ilave edilip karıştırılmadan kutunun kapağı sıkıca kapatılmalı ve donmayacak bir yerde saklanmalıdır.

Yeni ahşap yüzeylerin boyanması ve verniklenmesi nasıl olur?

BOYA SİSTEMİ

• Yüzey Hazırlığı: Yüzeyi temizleyiniz
• Ham tahta koruyucu veya dekoratif tahta koruyucuyla koruyunuz
• 1. Kat Astar: Sentetik astar ile astarlayınız.
Astar ile giderilmeyecek yüzey arızası varsa macun ile macunlayınız.
• 2. Kat Astar: 1. kat uygulamayı aynen uygulayınız.
• Son Kat Boya: Parlak sentetik boya ile son kat uygulamayı yapınız

VERNİK SİSTEMİ

• Yüzey Hazırlığı: Yüzeyi temizleyiniz
• Ham tahta koruyucu veya dekoratif tahta koruyucuyla koruyunuz.
• Yat vernik veya vernikli tahta koruyucu ile vernikleyiniz.

Yeni duvar yüzeylerin boyanması nasıl olur?

İÇ DUVARLAR

Emülsiyon Sistemi

• Yüzey Hazırlığı: Astar boya ile yüzeyi doyurunuz.
• 1. Kat Astar: Doyurucu astar bu amaca hizmet ettiğinden astara gerek yoktur.
• Macun ve 2. Kat Astar: Doyurucu astar macundan sonra tatbik edilebilir.
• Son Kat Boya: Sentetik veya plastik boya uygulanır.

Sentetik Sistem

• Yüzey Hazırlığı: Yüzeyi temizleyiniz,astar boya ile yüzeyi doyurunuz.
• 1. Kat Astar: Sentetik astar veya astar boya ile astarlayınız.
• Son Kat Boya: Sentetik veya plastik boya uygulanır.

DIŞ DUVARLAR

• Yüzey Hazırlığı: Yüzeyi temizleyiniz,astar boya veya silikon astar ile yüzeyi doyurunuz.
• 1. Kat Astar: Doyurucu astar bu amaca hizmet ettiğinden, astara gerek yoktur.
• Son Kat Boya: Dış cephe boyası uygulanır.

nehir ajans